05

Høydepunkter og nøkkeltall

1. Jubileumsåret 2018

I 2018 kunne Lindum feire 20 år med virksomhet for miljøet skyld. Jubileet ble markert gjennom hele året både internt og eksternt. Blant annet fikk vi fortalt historien om Lindum-konsernet gjennom bok og film.

1

2. Fusjon i Lindum Sør

Lindum Sør AS kjøpte i 2017 opp selskapet Miljøpartner Sør AS, som er lokalisert i Lillesand og som driver containerutleie primært til bedriftsmarkedet. Selskapet ble fusjonert inn i Lindum Sør AS med virkning fra 1.7.2018. Nå er det både deponi for mottak av forurensede masser og containerutleie i Lindum Sør.

2

3. Lindums første biogass-lastebil

På sensommeren ankom Lindums aller første lastebil som går på biogass. Med biogass laget av matavfall på tanken frakter nå Lindums nye lastebil dette avfallet på miljøvennlig vis fra Romerike til Den Magiske Fabrikken i Tønsberg, hvor det blir omgjort til klimanøytral biogass og biogjødsel til landbruket.

3

4. TENKOM-programmet

Det interne programmet skal koordinere prosjekter og utviklingen mot felles mål om å samles som Ett Lindum, bli digitale og gi våre kunder Norges beste kundeopplevelse. Gjennom TENKOM har Lindum i 2018 ved bruk av digitale verktøy løftet seg på områder som HMS, lønn, personal og internkommunikasjon.

4

5. Godkjent mottak

Lindum har gjennom sin forskning og utvikling gjennom flere år funnet en god løsning for å kunne deponere PFOS-forurensede masser på en trygg og god måte i spesialbygde deponiløsninger. Lindum ble dermed det første mottaket i landet som fikk denne tillatelsen. Miljøgiftene bindes slik at de kan deponeres på en trygg og forsvarlig måte.

5