04 Ord fra lederen

En visjon for fremtiden

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering – for miljøets skyld.

Visjonen vår er mer relevant enn noen gang.

Den er ambisiøs og meningsfull og har stor betydning både internt og overfor våre kunder.

Fremst uttrykker ambisjonene og gir rom for å strekke seg uavhengig av posisjonen i øyeblikket.

Nytenkende reflekterer innovasjon og verdiskaping. Lindum skaper verdier i form av ressursgjenvinning, og gjennom nytenkende avfallshåndtering.

For miljøets skyld uttrykker det samfunnsoppdraget Lindum aldri skal tape av syne.

 

Pål Smits, adm.dir.

Hvordan har de økonomiske nøkkeltallene utviklet seg for Lindumkonsernet de siste 5 årene?