03

Snur på flisa

Flere titusen tonn plank og treverk kommer inn hvert år og blir hogget og kvernet til flis.

Den brukes i flisfyringsanlegg i inn- og utland, og gir miljøvennlig energi og varme.

 

Ingenting er overlatt til tilfeldighetene.

Lindum har de senere årene investert mye i maskiner og utstyr som skal gjøre flisa enda renere.

Men Lindum har hele veien hatt større ambisjoner for flisa.

Vi har visst at treflis også egner seg som råstoff inn i nye produkter, og derfor har vi i lengre tid vært på søken etter gode alternative bruksområder.

Sigrid og kollegene kunne derfor juble da de på tampen av 2018 fikk beskjeden:

Som første selskap i Norge får Lindum tillatelse til å eksportere flis direkte inn i produksjon av nye trefiberplater, uten videre prosessering.

Tillatelsen fra norske myndigheter kom med bakgrunn i det rene og gode flisproduktet Lindum over tid har utviklet, og som nå leveres til det kommersielle markedet.

Det betyr at Lindum flisa kan finne veien inn i fremtidens kommoder og bokhyller.

Slik skyves trevirke én etasje opp i avfallspyramiden, fra energiutnyttelse til materialgjenvinning.

Første leveranse av flis til materialgjenvinning ble gjort på slutten av 2018, og kunden er en produsent av trefiberbaserte plater som brukes i møbelproduksjon.

Adm. dir. Pål Smits synes det er gledelig å se at trenden nå er at flere og flere møbelprodusenter setter krav til grad av gjenvunnet materiale i sine produkter.

I Norge bruker vi mye trevirke når vi bygger, og jo mer vi pusser opp og bygger nytt, dess mer avfallstrevirke får vi. Lindum ligger nå langt fremme i arbeidet med å kunne utnytte dette trevirket inn i nye produkter.

Flis vil bli en viktig ressurs i fremtiden og derfor investerer Lindum tid og penger på dette området.

Hva ligger bak en bedrift som hele tiden tenker utvikling og forbedring?