02 Fremtidens byggeklosser

Gammel betong blir ny betong

EU har satt kravet: Innen 2030 skal vi oppnå 70 prosent materialgjenvinning av ikke-farlig konstruksjons- og rivingsavfall. Av dette avfallet utgjør betong en stor andel. Målet er ambisiøst, men også helt nødvendig for overgangen til en sirkulær økonomi.

Hele 7 prosent av verdens totale CO2-utslipp kommer fra betongproduksjon. I 2019 ble kun 20 prosent av betongen i Norge brukt på nytt, resten sendt til deponi.

Lindum jobber nå med en behandlingsmetode og et konsept for gjenvinning av betongmasser.

På Lindums anlegg behandles mengder med betong hver dag, som kommer fra ulike rivningsprosjekter i Norge.

Gjennom behandlingsprosessen hos Lindum tygges og knuses betongen før metallet skilles ut. Sluttproduktet blir en råvare som kan brukes inn i nye prosjekter.

Foreløpig gjenbrukes den knuste betongen til interne prosjekter. Betongen er godt egnet til veibygging, og brukes til også bygging av infrastruktur på flere av Lindums egne anlegg.

Det mobile knuseverket befinner seg i skrivende stund på Lindums anlegg i Oredalen. Snart går turen videre til anlegget i Tønsberg, før Drammen etterhvert står for tur.

For en erfaren maskinfører tar det ikke lang tid å lempe den 50 tonns tunge maskinen på hengeren og kjøre dit betongen ligger og venter. Lindum jobber nå med å videreutvikle prosessene for å kunne selge den knuste betongen ut til kunder som råvare til nye prosjekter.

Den våte drømmen er en bærekraftig løsning der man knuser og gjenvinner betong på stedet hvor riving og bygging foregår, og på den måten reduserer transportbehovet.

I 2019 mottok Lindum over 11 000 tonn betongrester fra rivingen av Holen ungdomsskole i Laksevåg i Bergen. Gjennom et tett samarbeid med andre aktører kunne Lindum sende disse videre til Nederland.

Her ble massene knust og granulert, og deretter brukt i produksjon av ny betong. Denne betongen brukes nå til bygging av ny containerhavn i Rotterdam. Dette har en stor miljømessig betydning, da både utslipp i produksjonen og ressurser som deponeres reduseres.

Dette prosjektet er et godt eksempel på sirkulær tankegang. Ved å bruke gjenvunnet betong til veibygging i stedet for kun som fyllmasse, utnytter vi ressursene på en miljømessig god måte.